მაგნოლია

აჭარის ა.რ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი ორგანიზებას უწევს ტურიზმის ინდუსტრიაში წლის საუკეთესო ტურისტული სერვისების მიმწოდებელი ობიექტების დაჯილდოებას - „მაგნოლია“, რასაც წინ უძღვის შესაბამისი კვლევა. ღონისძიების მიზანს წარმოადგენს ტურიზმის ინდუსტრიაში მომსახურების სფეროს სტანდარტების ამაღლება. „მაგნოლია“ გაიმართება ყოველწლიურად, რაც ხელს შეუწყობს და სტიმულს მისცემს კონკრეტული ტურისტული სფეროს წარმომადგენლებს გააუმჯობესონ მომსახურების ხარისხი.

მაგნოლია