ონლაინ რეგისტრაცია

იმ ტურისტულ ობიექტებს, რომელთაც სურთ მიიღონ დეპარტამენტის ხარისხის ნიშანი „რეკომენდებულია“, უნდა გაიარონ რეგისტრაცია.


შეავსეთ განაცხადის ფორმა ონლაინში:


ან ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა დეპარტამენტში წარსადგენად:

  • განთავსების ობიექტისთვის
  • კვების ობიექტისთვის
  • გიდისთვის